Ka Aqriso Halkaan waxa ow Yahay Bitcoin iyo Hab Shaqeyntiisa
2
1